Administratívne práce

STK/Kontrola originality

STK

Sprostredkujeme kompletné vybavenie technickej kontroly.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: 0905 951 343 alebo mailom na autodado.info@gmail.com.

KONTROLA ORIGINALITY

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:
  • Dovezené vozidlá zo zahraničia
  • Odhlásenie vozidla na export
  • Výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • Zmena farby
  • Neprihlásenie vozidla do 30 dní od odhlásenia
  • Vozidlá po prestavbe
  • Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • Vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel